//
archives

Archive for

Bedah Kitab Tafsir


Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun di dalam al-Qur`an. Tanpa tafsir, orang tidak akan bisa membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya, sekalipun ia berulang kali mengucapkan lafazh al-Qur`an dan membacanya sepanjang pagi dan petang. Sungguh sangat disayangkan bila Al-Qur`an itu sering dilafazhkan berulang kali oleh … Baca lebih lanjut