//
you're reading...
Manhaj

Hak-Hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam


Soal:


Apa saja hak-hak Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang mesti kita penuhi?

 

Jawab:

Ada dua bentuk kedurhakaan terhadap para Rasul yang tidak ada ketiganya.  Yaitu; sikap ‘tafrith’ (melalaikan/ meremehkan) dan sikap ‘ifrath’ (melampaui batas dan berlebih-lebihan) terhadap hak-hak mereka.

Bagian terbesar dari sikap melalaikan dan meremehkan para Rasul didominasi oleh kaum Yahudi yang selalu menyakiti dan membunuh para Nabi. Sedang bagian terbesar dari sifat melampaui batas dan berlebih-lebihan didominasi oleh orang-orang Nasrani yang berlebihan dalam memuji diri al-Masih sehingga mereka mengeluarkan al-Masih dari kerangka kenabian ke derajat ke-Tuhan-an, padahal ia hanyalah seorang Nabi seperti Nabi-Nabi lainnya.

Kebinasaan orang-orang Yahudi dan Nashrani disebabkan karena dua sifat tersebut. Agar seorang muslim tidak terjatuh pada kebinasaan yang sama, maka ia harus berbeda dengan kaum Yahudi dan Nashrani dalam bersikap terhadap para Rasul. Ia harus mengenal hak-hak Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam. Sebab dengan mengenal hak-hak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalla maka sikap tafrith dan ifrath dapat terhindarkan. Berikut adalah hak-hak Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam yang wajib kita kenali :

1.    At-Ta’zir (menolong) dan at-Tauqir (menyokong).

Allah Ta’ala berfirman, ‘Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menguatkannya, menyokongnya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.’ [QS. al-Fath : 8-9].

Menguatkan dan menyokong adalah hak Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam  sedang bertasbih pada waktu pagi dan petang adalah haq Allah Ta’ala.

2.   Ketaatan sepenuhnya

Hanya  dengan mentaati Allah Ta’ala dan Rasul-Nya lah akan membuka pintu-pintu kemuliaan, rahmat dan kenikmatan syurga yang abadi. Allah Ta’ala berfirman, ‘Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.’ [QS. al-Ahzab : 71].

Allah Ta’ala juga berfirman, ‘Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi Rahmat.’ [QS. Ali Imran :132].

Dan Allah Ta’ala berfirman, ‘Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya , niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan di Azabnya dengan azab yang pedih.’ [QS. al-Fath: 48].

3.    Ittiba’ (mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam)

Tidak ada jalan yang lebih tepat, cepat, selamat dan menjamin kita sampai kepada keridhaan Allah  Ta’ala selain mengikuti jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam. Baik dalam permasalahan yang kecil atau pun besar. Allah Ta’ala berfirman, ‘Katakan-lah jika engkau betul-betul mencintai Allah maka ikutilah Aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun Lagi Penyayang.’ [QS. Ali Imran : 31].

4.   Berhukum kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam dengan disertai rasa ridha dan menerima apa yang jadi keputusannya.

Allah Ta’ala berfirman, ‘Maka demi Tuhan kamu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.’ [QS. an-Nisaa’: 76].

5.   Bersopan santun kepadanya Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam

Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Allah Ta’ala kepada kita di dalam al-Quran adalah tidak memanggil Nabi dengan namanya, sebagaimana lazimnya manusia memanggil satu dengan yang lainnya. Allah Ta’ala berfirman, ‘Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).’ [QS. an-Nur : 63].

Begitu juga tidak dibenarkan mengangkat suara melebihi suara Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam ketika berhadapan dengannya. Allah Ta’ala berfirman, ‘Hai orang-orang beriman janganlah kamu meninggikan suaramu  lebih dari suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedang kamu tidak menyadari.’ [QS. al-Hujurat: 2].

6.    Mengucapkan salawat dan salam kepadanya

Allah Ta’ala berfirman, ‘Sesungguhnya  Allah dan malaikatnya bershalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.’ [QS. al-Ahzab: 56].

7.   Tidak melebihkan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam di antara  para Nabi-nabi Allah Ta’ala

Hanya Allah yang berhak melebihkan/mengutamakan antara satu nabi dengan Nabi yang lainnya. Allah  Ta’ala berfirman, ‘Dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian Nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain).’ [QS. al-Israa’ : 55].

Allah Ta’ala berfirman, ‘Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat.’ [QS. al-Baqarah : 253].

Begitu juga Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada shahabat-shahabatnya untuk tidak melebihkannya dari seorang pun dari Nabi-nabi Allah, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Janganlah salah seorang di antara kamu berkata sesungguhnya saya (Muhammad) lebih baik dibanding Yunus bin Mata.’

 

Abu Halbas Muhammad Ayyub

Wuluhan-Jember, Rabi’ul Awwal 1433H.

Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: