//
archives

Tafsir

This category contains 3 posts

Bedah Kitab Tafsir


Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun di dalam al-Qur`an. Tanpa tafsir, orang tidak akan bisa membuka gudang simpanan tersebut untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya, sekalipun ia berulang kali mengucapkan lafazh al-Qur`an dan membacanya sepanjang pagi dan petang. Sungguh sangat disayangkan bila Al-Qur`an itu sering dilafazhkan berulang kali oleh … Baca lebih lanjut

Matan Bermutu Untuk Para Penuntut Ilmu [Bagian 2]


 4.       [Hadits dan Musthalahnya]       Mulailah dengan menghafal kitab [Al-Arba’în An-Nawawiyah] karya Imam An-Nawawy plus penyempurnanya yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbaly.[1]       Lalu berpindah ke kitab [‘Umdatul Ahkâm] karya ‘Abdul Ghany Al-Maqdisy, dengan menelaah syarahnya yang berjudul [Ihkâmul Ahkam Syarh ‘Umdatul Ahkam] karya Ibnu Daqîqul ‘Id[2], dan [Taisîrul ‘Allam] karya asy-syaikh Bassâm.      Lalu … Baca lebih lanjut

MATAN BERMUTU UNTUK PARA PENUNTUT ILMU [Matan-Matan Ringkas Untuk Bekal Hafalan]


Pengarang kitab Syarh Hilyah Thâlibil ‘Ilmi, Syaikh Muhammad bi Shâlih al- ‘Utsaimîn rahimahullah berkata, “Barangsiapa yang belum menekuni dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Barangsiapa yang ingin mendapatkan ilmu langsung sekaligus, maka ilmu itu akan hilang dari dia secara sekaligus. Ada sebuah ungkapan, “Penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan akan … Baca lebih lanjut