//
archives

Archive for

Berbagi Hadiah Syarah Ad-Durarul Bahiyyah [8]


Bab Shalat Dua Hari Raya[1] Berjumlah dua rakaat.[2] –          Pada rakaat yang pertama tujuh takbir sebelum membaca (Al-Fatihah). –          Sedang pada rakaat yang kedua lima takbir sebelum membaca.[3] –          Ada khutbah setelahnya.[4] Dan disukai: 1-    Berhias.[5] 2-    Menuju luar perkampungan.[6] 3-    Mengambil jalan yang berbeda.[7] 4-    Makan sebelum keluar untuk pelaksanaan shalat ‘idhul fithri  dan … Baca lebih lanjut

Berbagi Hadiah Syarah Ad-Durarul Bahiyyah [7]


7-         Shalat Jamaah[1] –          Termasuk dari sunnah muakkadah.[2] –          Terwujud dengan dua orang.[3] –          Semakin banyak peserta jamaahnya semakin banyak pula pahalanya.[4] –          Dinyatakan sah jika dilakukan dibelakang imam yang mafdhûl.[5] –          Namun  lebih utama jika yang menjadi imam dari orang pilihan.[6] –          Laki-laki mengimami wanita –tidak sebaliknya-.[7] –          Yang shalat wajib (boleh) mengimami orang … Baca lebih lanjut

Inilah Aqidah Kita


Soal: Sering-seringnya kami mendengar kata, ‘Aqidah orang itu di pertanyakan!’ atau ‘Wah..aqidah orang itu tidak beres!’ Sebenarnya yang dimaksud dengan aqidah itu apa? Dan aqidah yang beres itu yang bagaimana? Harap di jelaskan! [Jember]   Jawab: Aqidah menurut bahasa berasal dari kata Al-‘Aqdu yang berarti ikatan dan At-Tautsîqu yang berarti kepercayaan/keyakinan kuat. Sedang menurut istilah, … Baca lebih lanjut

Minum Ramuan Al-Qur’an


Soal: Menulis ayat-ayat Al-Qur`an di lembaran kertas, lalu digantungkan pada bagian tertentu dari tubuh orang yang sakit  atau tulisan itu dihapus dengan air lalu diminumkan atau dipercikkan kepadanya, apakah hal itu dibolehkan? Cara seperti ini banyak dilakukan pada wanita yang hendak melahirkan. Harap dijelaskan.  [Dua penanya: Jember dan Ambulu]   Jawab: Diantara bentuk penyimpangan yang  … Baca lebih lanjut

Makna Silaturrahim


Soal: Apakah yang dimaksud dengan silaturahim itu? Apakah setiap kita berkunjung ke tetangga dan orang-orang yang kita kenal disebut telah bersilaturahim? Lalu upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam silatu-rahim itu? Jazakallah Khairan.  [Hamba Allah – Jember]   Jawab: Shilat bisa bermakna berdekatan atau lawan kata dari berjauhan/ berpisah. Dan bisa juga berarti bersambung atau … Baca lebih lanjut

Posisi Imam Lebih Tinggi Dari Posisi Makmum


Soal: Umumnya, pada waktu pelaksanaan shalat ‘ied di tanah lapang, posisi sang imam sewaktu mengimami orang-orang, posisinya lebih tinggi dari makmumnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Lalu bagaimana jika tempatnya di masjid bukan ditanah lapang. Jazakumullah Khairan.   [Bpk. NurHalim-Jember]   Jawab: Keadaan yang seperti Anda sebutkan di atas banyak kita jumpai di berbagai negeri. Di antara … Baca lebih lanjut

Pandangan Mata Saat Ruku’ Dan Sujud


Soal: Al-Imâm Ibnu Katsir –semoga Allah merahmatinya- berkata mengenai firman Allah  dalam surat Al-Baqarah 144; ‘…adapun di dalam keadaan ruku’nya maka arah pandangannya pada tempat kedua kakinya, dan dalam keadaan sujud pada tempat hidungnya dan di dalam duduknya pada pangkuan-nya.’ [Lihat Ibnu Katsir 1/241] Apakah benar demikian??  [Abdullah-Banyuwangi]   Jawab: Ibnu Katsir –semoga Allah merahmatinya- … Baca lebih lanjut

Shalat Sunnah Sebelum Maghrib


Soal: Adakah shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat Maghrib? Hal ini kami tanyakan, lantaran adanya kesimpangsiuran tentang itu. Jazâkumullah Khairan.    Jawab: Benar, sebagian orang ada yang yang mengingkari pelaksanaan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat maghrib. Namun pengingkaran ini jauh dari kebenaran karena tidak adanya dalil yang menyokong pendapat mereka itu. Sebaliknya, terdapat beberapa dalil  … Baca lebih lanjut

Tidak Berjamaah Lantaran Hujan


Soal: Sekarang kita berada di musim penghujan. Diperkirakan musim ini akan berakhir setelah bulan Maret nanti. Yang kami tanyakan terkait dengan musim hujan ini adalah tentang shalat berjamaah di masjid. Bolehkah kami tidak ikut berjamaah di masjid jika tiba waktu shalat.   Jawab:  Ulama sepakat bahwa mendirikan shalat lima waktu bagi laki-laki di masjid dengan … Baca lebih lanjut

Shalat Arba’in


Soal:  Atas dasar apa orang-orang melakukan shalat arbain di Madinah? Adakah dalil yang menunjukkan hal itu? Dan sejauh mana kesunnahan shalat tersebut? (Abdullah)   Jawab:  Shalat arbain menurut pelakunya adalah melakukan shalat fardhu 40 kali dengan berjamaah di masjid Nabawi  dan dilakukan secara berturut-turut tidak boleh ada absennya walau hanya sekali. Untuk keperluan inilah, jamaah … Baca lebih lanjut

Iklan

Meta